برنامه استراتژیک : برنامه استراتژیک مرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

این مرکز به عنوان تنها مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی ایران در نظر دارد یکی از معتبرترین مرکز تحقیقاتی کشور گردد:

باتوجه به شیوع قابل تامل ناهنجاریهای مادرزادی در استان گلستان و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از میزان و نوع ناهنجاریها به منظور اتخاذ راهکارهای درمانی موثر وعملیات پیشگیری کننده مطلوب ، جهت جلوگیری از بروز ناهنجاریهای مادرزادی, مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان با هدف ارتقاء سطح سلامت مادران باردار و نوزادان فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۸۵ با تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان آغاز نموده است . این مرکز تحقیقات پس از اخذ موافقت داخلی ، در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موفق به اخذ موافقت اصولی گردید.

چشم انداز (Vision):
ما بر آنیم:
یکی از ۵ دانشگاه برتر در بین دانشگاههای همسطح در امر تحقیقات و فناوری با تربیت سرمایه انسانی فرهیخته و پژوهشگر، توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع، تحقق مرجعیت علم و خلق ثروت دانش بنیان تا سال ۱۴۰۴ باشیم.
 
بیانیه رسالت (Mission):
مشارکت در حفظ، تامین و توسعه ارتقای سلامت جامعه در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی با استقرار استانداردهای تعالی از طریق:
- ایجاد بستر و فضای مناسب برای پژوهشگران جهت انجام پژوهش های مختلف بنیادی، کاربردی و توسعه ای
 - توسعه پژوهش در نظام های سلامت، فناوری های سلامت و  آموزش علوم پزشکی پاسخگو
- حرکت درراستای دانشگاه نسل سوم از طریق توسعه مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای و تحقیقات بنیادی و بالینی، تولیدات دانش بنیان و زیست پزشکی
- توسعه ظرفیت  نوآوری در تولید علم نافع
- تحقق مرجعیت علمی و اطلاع رسانی جامع سلامت
-برقراری ارتباط مناسب و فعال با سیاست گذاران و متولیان پژوهش و فناوری کشور
- افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ پژوهش
-توسعه مدیریت فراگیر (سیاستگذاری - برنامه ریزی - اجرا وارزشیابی)در زمینه تحقیقات مبتنی بر اولویتهای سلامت
 
بیانیه ارزشها (Value) :
در سایه الطاف و استعانت الهی، معاونت تحقیقات و فناوری در ارائه کلیه خدمات تحقیقات و فناوری و همکاریهای درون و بین بخشی  به اصول و ارزشهای زیر پایبند است : 
حفظ ارزش ها و مبانی دینی ـ اعتقادی و فرهنگی
احترام به کرامت انسانی در جهت رعایت حقوق مراجعین و کارکنان          
رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق در پژوهش
عدالت محوری (دسترسی عادلانه آحاد مردم به کلیه خدمات)
رهبری استراتژیک با رعایت اصول سرمایه گذاری انسانی
تعالی: برتری و تعهد در ارتقاء مستمر کیفیت خدمات متناسب با دانش علمی و به روز با تکیه بر فناوری های نوین با تاکید بر دانش محوری و مدیریت دانش
تصمیم گیری مشارکتی (مشارکت در مدیریت و پذیرش اصول هم افزایی با حمایت از آزادی اندیشه)
مشتری مداری، صداقت، امانتداری و پاسخگویی در ارائه خدمات سلامت
کارگروهی (انسجام و تعامل درون و برون سازمانی، اولویت موفقیت های گروهی بر دستاوردهای فردی)
حفظ مسئولیت پذیری اجتماعی با به کارگیری مدیریت دانش و حفظ امانتدارانه آن برای نسل های آینده
 حرفه ای گرایی (شایسته سالاری با به کارگیری و تشویق نیروهای متعهد و متخصص)
فراهم نمودن جو سازمانی امن و قابل اعتماد برای محققین، کلیه دانشجویان، کارکنان و گیرندگان خدمت
نوآوری و کارآفرینی (احترام به ایده های نو و خلاقانه، اعتقاد به اصول بهره وری و بهره گیری از فرصتها و ایجاد کسب و کار)
احترام به اصول حفاظت از محیط زیست
 
اهداف کلان (Goals) و بلند مدت معاونت تحقیقات و فناوری:

 1. تقویت زیر ساخت های اطلاع رسانی پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و فضاهای فیزیکی

 2. ارتقاء دسترسی اعضای هیات علمی ، محققین، دانشجویان و کارکنان به منایع اطلاعات چاپی و الکترونیک

 3. تقویت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه

 4. توانمند سازی اعضای هیات علمی ، محققین، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان دانشگاه

 5.  ارتقا ء کمی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت های تحقیقاتی منطقه

 6. ارتقاء کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت ها و  در جهت حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم(کارآفرین)

 7. توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ منطقه‌ای، ملی و بین المللی

 8. نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم

 9. بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه(HSR)

 10. افزایش حمایت از گسترش و تاسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه

 11. بسترسازی  برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت معاونت تحقیقات و فناوری:

 1. تقویت زیر ساخت های اطلاع رسانی پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و فضاهای فیزیکی

افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده درPubMed ،Scopus و ISI web of science
ارتقاء ۲ رتبه ای استفاده اعضای هیئت علمی و دانشجویان  از بانکهای اطلاعاتی و منابع الکترونیک متمرکز در بین دانشگاههای علوم پزشکی
افزایش دو برابری تعداد کتب تالیف و ترجمه ای دانشگاه نسبت به سال قبل
ارتقاء نظام گزارشات علم سنجی دانشگاه
راه اندازی آزمایشگاه مرکزی معاونت تحقیقات(راه اندازی آزمایشگاه جامع دانشگاه)
ارتقاء آزمایشگاه های تحقیقاتی زیر مجموعه معاونت
راه اندازی اتاق تمیز(ساخت اتاق تمیز و تجهیز آن)

 1. ارتقاء دسترسی اعضای هیات علمی ، محققین، دانشجویان و کارکنان به منایع اطلاعات چاپی و الکترونیک

افزایش دسترسی به منابع و پایگاه‌های اطلاعات علمی و پژوهشی
راه اندازی و فعال سازی مرکز مشاوره اطلاعات علمی دانشگاه
ارتقا کیفی و کمی مجموعه کتابخانه ها

 1. تقویت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه

ارتقاء وانجام امور فنی مرکز اطلاعات علمی الکترونیک کتابخانه مرکزی
راه اندازی بخش منابع دیجیتال آموزشی و پژوهشی دیداری شنیداری
 بهبود وضعیت امکانات سخت افزاری حوزه  معاونت
افزایش سطح امنیت نرم افزاری رایانه های معاونت و مراکز تحت پوشش
افزایش سطح دسترسی به خدمات اینترنتی جهت اعضای هیات علمی

 1. توانمند سازی  اعضای هیات علمی ، محققین، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان دانشگاه

توانمندسازی گروه های هدف معاونت تحقیقات و فناوری در زمینه ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)
ارتقای نظام ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت
توانمندسازی گروه های هدف معاونت تحقیقات و فناوری در زمینه اخلاق در پژوهش
توانمندی و تسهیل برقراری ارتباطات متقابل بین کارکنان و اعضای هیات علمی و شرکت‌های نوپای دانش بنیان حوزه سلامت در خصوص تولید دانش و نوآوری
تربیت پزشک پژوهشگر به منظور افزایش تولید شواهد معتبر
توانمندسازی نیروی انسانی دفاتر انتقال فناوری دانشگاه

 1. ارتقا ء کمی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت های تحقیقاتی منطقه

راه اندازی برنامه بانک نمونه های بیولوژیک و برنامه ثبت بیماریها
افزایش طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی
افزایش طرح های تحقیقاتی بر مبنای اولویت و قابلیت ها استان
افزایش طرح های تحقیقاتی در حوزه های سرطان ، سل، گیاهان داروئی و پزشک خانواده و نظام ارجاع

 1. ارتقاء کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت ها و  در جهت حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم(کارآفرین)

توسعه پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش‌های سلامت (بر اساس شاخص  Int. collaboration در گزارش سالیانه SCImago)
افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر بر اساس Scopus
افزایش مقالات پراستناد در حوزه سلامت بر اساس ESI
افزایش تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایگاه استنادی   Scopus که در ۱۰% مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص SJR
افزایش تحقیقات دانشجویی غیرپایان‌نامه‌ای منجر به چاپ مقاله نمایه شده در ISI: WOS و یا MEDLINE

 1. توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ منطقه‌ای،  ملی و بین المللی

افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط ESI
توسعه پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش‌های سلامت (بر اساس شاخص  Int. collaboration در گزارش سالیانه SCImago)

 1. نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم

افزایش دسترسی گروههای هدف به نتایج طرح های تحقیقاتی (ترجمان دانش)
مرجعیت علمی (سرآمدی) در تحقیقات و حمایت در حیطه های مرجعیت علوم پزشکی (سرطان ، سل، گیاهان داروئی و پزشک خانواده و نظام ارجاع)

 1. بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه(HSR)

افزایش تعداد واحدهای تحقیقاتی
افزایش امکانات سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای تحقیقاتی
ارتقاء خدمات مشاوره ای و اینترنتی به محققین واحدهای ارائه خدمات تحقیقاتی

 1. افزایش حمایت از گسترش و تاسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه

ساماندهی اطلاعات شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان در سامانه فعالیت های فناوری
حمایت از شرکتها جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی معتبر، جشنواره ها و همایش های معتبر

 1. بسترسازی  برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی

توسعه دفتر انتقال فناوری در دانشگاه

 1. تقویت زیر ساخت های مرتبط با پژوهش

 راه اندازه ی پژوهشکده علوم بالینی
افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی و داخلی
    


دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادر زادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Congenital abnormalities Research center

Designed & Developed by : Yektaweb